KALENDER

Deze kalender is onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen, refereer u altijd naar de laatste versie.
Indien beschikbaar, kan u de timing van de race openen door te klikken op de naam.
U kan een e-mail sturen naar de ‘chef de file’ door te klikken op zijn naam.


(c) JF Schmitz


Hoe wordt uw coëfficiënt berekend (alleen vor stagiairs)

Elke wedstrijddagdag, geeft een coëfficiënt die in de kalender wordt weergegeven.

Berekening van de 20% die nodig is om uw licentie te verkrijgen:
– Kartingwedstrijden zijn uitgesloten van deze berekening.
De coëfficiënten van elk evenement worden toegevoegd
Als twee evenementen worden gehouden in hetzelfde weekend, dan zal enkel de gebeurtenis met de hoogste coëfficiënt in totaal van het weekend ongeacht het aantal dagen in rekening worden gebracht.

Voorbeeld: een wedstrijd vindt plaats op 2 dagen met coëfficiënt van 3 dagelijkse (totaal 6).
Hetzelfde weekend, een evenement vindt plaats op 3 dagen met coëfficiënt van 1 per dag (totaal 3).
In dit geval zal uw totaal verhoogd worden naar 6.
– U moet 20% van het totaal bijtellen bij deze berekening.

Uw persoonlijke jaarlijkse coëfficiënt berekening:

De coëfficiënt van elke dag dat u presteert is toegevoegd, waaronder de karting en de eventueel uitgesloten wedstrijden zoals hierboven beschreven.
Uw ploegoverste kan de evolutie van uw coëfficiënt volgen in onze applicatie die op regelmatige wijze up to date wordt gehouden.

Minimaal te bereiken in 2024: ?? punten

Versie van 18 november 2023
KALENDER 2024
Datum Westrijd Circuit Chef de file Coëfficiënt Einddatum inschrijvingen
Februari
??/?? Examen Licentie FR Lejeune 0
??/?? Examen Licentie NL De Jonghe 0